ΓΕΙΝΟΜΑΙ not ΓΙΝΟΜΑΙ in Luke

Peter Williams

builtbiblemockup-copy.jpg